Organizator IoT Poland Show

Organizatorem wydarzenia jest lokalizacja.info sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 18/236, 02-972 Warszawa, NIP: 522-29-44-164

lokalizacja.info jest obecna na polskim rynku Internet of Things od kilkunastu lat. Jesteśmy organizatorem serii eventów dedykowanych dla poszczególnych wertykali IoT: Navigation Trends, Geomarketing Forum, Connected Insurance, Telematics Forum, Czas na e-Health, Warsztatów Usage-Based Insurance, a także wydajemy Connected Life Magazine, będący jedynym w Polsce periodykiem poświęconym IoT w biznesie.

Powyższe jest gwarantem tego, że w przeciwieństwie do innych organizatorów różnego rodzaju wydarzeń, my naprawdę rozumiemy biznes oparty o Internet of Things i wiemy, czego potrzeba uczestnikom tego rynku.